Artykuły prasowe
Referaty konferencyjne
Mosty w południowym węźle Autostrady A-1
Autostrada A-1 na długości 500 m na odcinku od km 555 + 600 do km 556 + 100 miała być prowadzona – zgodnie z projektem wstępnym – na nasypach o wysokościach do 19,0 m przecinając rozległą dolinę potoku Kolejówki. W rejonie doliny był przewidziany węzeł „Mszana”, który ma wprowadzić ruch na autostradę od południa Polski tj. od strony Wodzisławia i Jastrzębia przez płac opłat zlokalizowany w tej dolinie od zachodniej strony.
PROJEKT WDROŻENIA METODY MONTAŻU NAWISOWEGO BETONOWYCH MOSTÓW SPRĘŻONYCH
Realizacje sprężonych obiektów ciągłych metodą montażu nawisowego umożliwiły następujące dokonania: - zastosowanie i rozwój sprężenia kablami zewnętrznymi (patrz zbiorcza publikacja [1]), - rozpoznanie wpływu pełzania i skurczu w konstrukcjach segmentowych ([2] do [5], - zastosowanie różnych urządzeń służących do realizacji tego typu obiektów ([6] do [8]).
KONKURSOWE ROZWIĄZANIA TRZECH KŁADEK DLA PIESZYCH W OBRĘBIE OSTROWIA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU
Referat przedstawia proces powstawania koncepcji kładek dla pieszych na Odrze w centrum Wrocławia, na potrzeby konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta. Autorzy przedstawiają sposób podejścia do zadania z punktu widzenia architekta i konstruktora, podkreślając jak dobra i owocna moŜe być ścisła współpraca.
CELOWOŚĆ ANALIZ TECHNICZNO – EKONOMICZNYCH WIELOWARIANTOWYCH ROZWIĄZAŃ DUŻYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH
Zbyt często w polskiej praktyce projektowej duże obiekty inżynierskie są traktowane tak samo jak większa liczba obiektów małych położonych w ciągu drogi. Zagadnienie – mimo, że z punktu widzenia niezbędnych na realizację środków finansowych może być podobne – jest jednak zasadniczo różne.